Tillatte oppslagsverk

revidert 8.November 2019
Noen nettsteder tar litt tid å laste (opp til 60 sekunder)

Tilgjengelige nettressurser til eksamen

Til orientering: Sidene i listene driftes av eksterne leverandører. Det kan derfor ikke garanteres "oppetid" eller kapasitet på nettstedene. Nettstedene er sikret mot kommunikasjon og samhandling. Det kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å laste ned enkelte sider.

Generelle

Allkunne: allkunne.no
Bioteknologirådet: bioteknologiradet.no
Brønnøysundregisteret: brreg.no
Flerspråklig ordbok (ny): https://www.wordreference.com/
FN - Globalis: fn.no
Folkehelseinstituttet: fhi.no
LEXIN- ordbøker: lexin.oslomet.no
Lovdata: eksamen.lovdata.no
Norges bank: norges-bank.no
Norsksidene: norsksidene.no/web
Norsk utenrikspolitisk institutt: nupi.no
Profftorget: proff.no
Psykologi tidsskrift: psykologtidsskriftet.no
Regjeringen: regjeringen.no/no/id4
Ressurser for bl.a. HTML og Javascript: w3schools.com
Spansk ettspråklig ordbok: http://dle.rae.es/?w=diccionario
Språkrådets ordbøker: sprakradet.no
Store norske leksikon: snl.no
Skriveverktøy: writing-tool.app.fagbokforlaget.no/#/
Statistisk sentralbyrå: ssb.no
Stortinget: stortinget.no
Tysk ettspåkling ordbok: duden.de/woerterbuch


Samiske og finske ressurser

Ordbok – Sørsamisk: baakoeh.oahpa.no
Læringsstier -Sørsamisk: kuvsje.oahpa.no
Finsk ordbok: kielitoimistonsanakirja.fi/?motportal=80
Finsk ordbok: ilmainensanakirja.fi
Finsk ordbok: sanakirja.org


Et sett nettressurser knyttet til lokalt gitt skriftlig eksamen i Vigo IKS/landssamarbeidet, og til sentralt gitt eksamen med lokal sensur for de forskjellige utdanningsprogrammene.

Yrkesfaglige utdanningsprogram


-

Bygg og anleggsteknikk


-

Design og håndverk/medieproduksjon


-

Elektrofag Nettressurs Nettadresse

BaneNors nettsider: trv.banenor.no

Helse og oppvekst Nettressurs Nettadresse

Helsedirektoratet helsedirektoratet.no: helsedirektoratet.no/
Norsk helseinformatikk: nhi.no
Felleskatalogen: felleskatalogen.no
E-helse: finnkode.ehelse.no
Folkehelseinstituttet: fhi.no/
HELFO: helfo.no
Barne -, ungdoms- og familiedirektoratet: bufdir.no/

Naturbruk

Kunnskapsbank for naturmangfold: artsdatabanken.no/
Rovdata: rovdata.no
Landbruksdirektoratet: landbruksdirektoratet.no
Bioøkonomi (NIBIO): nibio.no/

-

Restaurant- og matfag


-

Service og samferdsel


-

Teknikk og industriell produksjon

Sjøfartsdirektoratet: sjofartsdir.no

-

Studieforberedende utdanningsprogram


-

Musikk, dans og drama

Nasjonalbiblioteket: nb.no

-

Medier og kommunikasjon

Norsk presseforbund: presse.no

Lisensbaserte nettressurser for VAF

Generelle Lenker

Clearify ordbøker: https://www.clarifylanguage.com
Kunnskapsforlagets ordbøker: www.ordnett.no
Digitale læremidler fra Nasjonal digital læringsarena: ndla.no
Digitale læremidler fra Aschehoug: www.lokus.no
Digitale læremidler fra Gyldendal: www.gyldendal.no

Norsk

Læreverk i norsk: intertekst.portfolio.no

Engelsk

Cappelen Damms læreverk i engelsk: access.cappelendamm.no
Samlagets læreverk i engelsk: stunt.samlaget.no
Gyldendals læreverk i engelsk: mml.gyldendal.no

Tysk

Deutsch drei digital (Tysk fordypning): deutschdreidigital.cappelendamm.no

Fransk

Fransk for studieforberedende, "Contours" (siden er treg):web2.gyldendal.no/contours/contoursNew.htm
Fransk 1, "Rendez-vous": rendez-vous2.cappelendamm.no
Fransk 2, "Enchante" (Siden er treg): enchante.cappelendamm.no

Spansk

Vidas (Spansk): www.vidas.cdu.no

Realfag

Aqua 2, Gyldendal: mml.gyldendal.no
"Kjemien stemmer", Cappelen Damm: kjemienstemmer.cappelendamm.no

Naturfag og biologi

Cappelens læreverk i biologi, BIOS (siden er treg): bios.cappelendamm.no
Gyldendals læreverk i biologi, Bi: podium.gyldendal.no/bi

Økonomiske fag

Digitale læremidler: okonomistyring.portfolio.no
Digitale læreverk fra Dalefag i økonomistyring: www.dalefag.no/bm/boker/naringslivsokonomi/okonomistyring
Digitale læreverk i Gyldendal: mml.gyldendal.no
Dalefags læreverk i rettslære: www.dalefag.no
Cappelens læreverk i samfunnsøkonomi: https://pareto.cappelendamm.no/
Cappelens læreverk i markedsføring og ledelse: www.visjon2.cappelendamm.no

Politikk og menneskerettigheter

Læreboka "Politikk og makt" (2012): politikkogmakt-versjon2.cappelendamm.no
Læreboka "Politikk og makt" (2008): politikkogmakt-versjon1.cappelendamm.no

Last opp fil for å skrive ut
Navn: - Fagkode: ingen () - Klasse: ingen () - Sperret:
  • Advarsel: Feil nettverk, skift til VAF-Eksamen - Din IP er 3.81.29.254 - () - Ukjent nett
Åpnet mal
1
ADVARSEL
Mal er ikke åpnet, last ned
Opplasting
2
ADVARSEL
Ingen fil er lastet opp
Backup
3
ADVARSEL
Backup er ikke tatt
Avsluttet mal kl.: - Avsluttet av vakt kl.: